Testament

Vzw De Heren Van Ternat

Testament - Achtergrondwereld

Klik hier voor de complete achtergrondwereld in PDF of Word.doc

De achtergrondwereld is het naslagwerk van alles wat er zich op Una (de wereld waarin wij spelen) zoal heeft afgespeeld. Een deel is (helaas) een saai overzicht over alles wat reeds gebeurd is en hoe de wereld, zoals hij heden ten dage is, zich gevormd heeft. Voor de gewone mens op Una is deze kennis nauwelijks of niet gekend. Voor anderen, die zich door middel van reizen of studie meer verdiept hebben in de materie, kent de geschiedenis van de wereld weinig of geen geheimen meer.

Belangrijke opmerking voor nieuwe spelers vanaf Testament 10 :

Vanaf T10 spelen wij op Illa. Dit eiland is zo een 300 jaar geleden hermetisch afgesloten van de rest van de wereld en heeft al die tijd zijn eigen geschiedenis gemaakt zonder iets af te weten van het verloop op de rest van de wereld. Het is dan ook logisch dat de achtergrond van jullie personage gebaseerd is op de wereld van Illa. Enkel Elfen (die eeuwig leven) of oude dwergen kunnen eventueel uit een ander deel van Una gekomen zijn en samen met de andere pelgrims gestrand zijn op Illa wanneer het kataclysme zich heeft voor gedaan (zie Illa).

Als spelleiding moedigen wij het aan voor spelers om een achtergrondverhaal te schrijven, daar dit dieptegang en rollenspelmogelijkheden biedt aan het personage op Una. We proberen in de mate van het mogelijke hierop in te spelen en zo het spelplezier te verhogen. We eigenen ons wel het recht toe de achtergrondverhalen onder de loep te nemen en eventueel aan te passen indien dit niet strookt met de gang van zaken op Una.

Heb je vragen of wens je nog meer info betreffende de geschiedenis of wereld van Una, aarzel dan niet ons een mailtje te sturen. We zullen je graag van dienst zijn. Het mailformulier vind je onder de rubriek Contact.