Testament

Vzw De Heren Van Ternat

Testament - Achtergrondwereld

Klik hier voor de complete achtergrondwereld.

De achtergrondwereld is het naslagwerk van alles wat er zich op Una (de wereld waarin wij spelen) zoal heeft afgespeeld. Een deel is (helaas) een saai overzicht over alles wat reeds gebeurd is en hoe de wereld, zoals hij heden ten dage is, zich gevormd heeft. Voor de gewone mens op Una is deze kennis nauwelijks of niet gekend. Voor anderen, die zich door middel van reizen of studie meer verdiept hebben in de materie, kent de geschiedenis van de wereld weinig of geen geheimen meer.

Vanaf T25 spelen wij in de Baronie├źn van het VVO.
Gelegen tussen de Oostelijke El Beidja staten en Necropolis, ligt dit land verstoken van alle contact met de gekende wereld.
In het westen heerst een niet aflatende strijd met de El Beidja staten, die hier maar al te graag grondgebied zouden veroveren.
In het oosten wordt een bitse strijd geleverd tegen de Skaven en de Chaosdwergen die eveneens graag een stuk van het land zouden inpikken.
Hoewel het er over het algemeen goed vertoeven is, zijn er door de niet aflatende invasies aan de grenzen en ook enkele interne strubbelingen, genoeg zaken om het eens zo stabiele land langzaam aan het wankelen te brengen.
Het VVO wordt meer uitgelicht in deel X van hoofdstuk 1: De wereld.

Als spelleiding moedigen wij het aan voor spelers om een achtergrondverhaal te schrijven, daar dit dieptegang en rollenspelmogelijkheden biedt aan het personage op Una. We proberen in de mate van het mogelijke hierop in te spelen en zo het spelplezier te verhogen. We eigenen ons wel het recht toe de achtergrondverhalen onder de loep te nemen en eventueel aan te passen indien dit niet strookt met de gang van zaken op Una.

Heb je vragen of wens je nog meer info betreffende de geschiedenis of wereld van Una, aarzel dan niet ons een mailtje te sturen. We zullen je graag van dienst zijn. Het mailformulier vind je onder de rubriek Contact.